Nieuwe leden zich kunnen inschrijven voor het nieuwe tennisseizoen. We willen je van harte uitnodigen om je als lid in te schrijven! Het lidmaatschap van de tennisclub geldt voor de periode van 12 maanden (van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023). Je wordt lid door het inschrijfformulier in te vullen en het lidgeld te betalen. Het formulier is toegankelijk via deze link. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld aan het begin van het verenigingsjaar. Met het betalen van het lidgeld aanvaard en respecteer je de statuten. De lidgelden zijn de volgende:

Enkel leden van de tennisclub hebben het recht om gebruik te maken van de tennisterreinen en de accommodatie. Leden worden geïnformeerd over de opening van de gravelbanen (rond eind maart/begin april 2022), de groene banen kunnen het hele jaar door gereserveerd worden. 

Ook zijn we nog altijd nadrukkelijk op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen met ondersteuning van onder meer evenementen, de horeca en communicatie. We willen iedereen dan ook vragen de vrijwilligersverklaring te lezen en een aantal vragen te beantwoorden in het inschrijfformulier. We verwachten een actieve bijdrage van de leden.

We wensen je alvast veel tennisplezier en hopen je snel op te baan te begroeten!

Met sportieve groet,

Het tennisteam van Blue Lions