Terreinreservatie buitenbanen

Spelen kan enkel na reservatie van een tennisbaan, dit kan via deze link. Reserveer met je eigen login en je eigen wachtwoord. Ieder lid kan per dag één uur reserveren. Indien de capaciteit het toelaat, kun je meerdere uren per dag spelen. Via ons online reservatiesysteem Twizzit kunnen onze tennisbanen 1-11 gereserveerd worden door in het menu-item aan de linkerkant 'activiteiten' te selecteren en vervolgens op de groene '+' te drukken rechtsonder het scherm. Erna kan je de baan, het uur naar keuze en je tennispartner selecteren.

Reserveren binnenbaan A:

Het reserveren van de binnenbaan A werkt iets anders. Voor de huidige winter 2022-2023 gelden twee opties. Ofwel geniet je van een vast winter abonnement en is het terrein elke week op dezelfde dag/hetzelfde uur voor jou beschikbaar. Ofwel neem je een flexibel  winter abonnement, waarmee je de resterende losse uren vrij kan reserveren (volgens dezelfde modaliteiten als deze voor het reserveren van de buitenterreinen)

We vertrouwen erop dat de leden de nieuwe baan netjes gebruiken en schoon achterlaten na gebruik, zodat we nog lang kunnen genieten van deze prachtige binnenbaan. Gelieve ook het licht uit te doen als je als laatste de zaal verlaat.

Algemene regel: Spelen = reserveren!

Als je door omstandigheden toch niet kunt spelen op een gereserveerd terrein/uur, verwijder dan je reservatie. Op die manier hebben anderen de kans om dan te spelen. Enkel leden hebben toegang tot de terreinen en de reservaties van de terreinen.

De reservering vervalt na 15 minuten. Dit houdt in dat andere leden het baanuur kunnen gebruiken als degene die de baan heeft gereserveerd niet is komen opdagen 15 minuten na de start van het uur.

Vanwege het grote ledenaantal stellen we het zeer op prijs als leden reservaties verwijderen als er onverhoopt niet gespeeld kan worden. Een reservatie kan verwijderd worden door binnen 'mijn agenda' de reservatie te verwijderen door op de drie puntjes naast de reservatie te klikken en dan 'reservatie verwijderen' te selecteren.

Gastspeler

Een lid van Blue Lions Tennis kan 3 keer per seizoen een gastspeler uitnodigen die geen lid is tegen betaling van 10 euro per keer. Deze persoon kan ook maar maximaal 3 keer uitgenodigd worden per seizoen.

Hoe doe je dit?

 1. Vul dit formulier in met je eigen naam, email adres, de naam van degene die je uitnodigt en wanneer jullie gaan spelen. Betaal de 10€ aan het eind van de inschrijving.
 2. Maak in Twizzit de reservatie voor de baan en het uur dat je wilt spelen zoals je normaal doet. Echter, vul als tweede speler “gastspeler” toe.

 

Onderhoud van de gravel tennisbanen

Wanneer is een terrein niet bespeelbaar?

 • Als er waterplassen op staan. 
 • Als er een vochtige film te zien is op het terrein. 
 • Als men op het veld afdrukken van de schoenen nalaat. Ga dan niet verder, u beschadigt het terrein. 
 • Indien men niet zeker is, laat uw voet van uit de hiel een paar keer op en neer op de grond komen, wordt het vochtig onder de schoen, dan is het veld niet geschikt om te spelen. Plassen mogen niet verwijderd worden.

 

Waarom sproeien?

 • Op een droog veld heeft men meer kans om uit te glijden en zich te kwetsen. 
 • Een vochtig terrein speelt comfortabeler, bovendien blijft de structuur van de baan beter behouden. 
 • Bij wind waait de droge gravel weg. 
 • Kan vervelend zijn (zeker voor de ogen).
 • Kwaliteit van het tennisterrein gaat sterk achteruit. 
 • Extra kosten en werk voor de club.

 

Hoe sproeien?

Voor én na het spelen, en onrechtstreeks (sproeikop naar boven richten, zodat de waterstraal het terrein niet beschadigt). Best sproeien na het vegen. Je kan manueel sproeien, en op alle terreinen hebben we ook automatische sproeiers. De automatische sproeiers zullen in tijden van droogte niet gebruikt worden (cf droogte-maatregelen in Tervuren mei 2020), ondanks dat deze geen leidingwater gebruiken wil Blue Lions zuinig omspringen met water.

Waarom en hoe moet men vegen?

 • De grove gravel blijft beter op het effectieve speelveld wat bevorderlijk is voor de structuur en de waterdoorlatendheid van het veld en dus de speelkwaliteit. 
 • Vegen gaat de mosbegroeiing van het speelveld tegen, daarom is het ook belangrijk dat men het volledige terrein sleept en niet alleen in en rond het speelterrein. 
 • Bij het einde van elke ontmoeting moet het terrein geveegd worden met een sleepnet. Men sleept het sleepnet/borstel CIRKELGEWIJS van buiten naar binnen, te beginnen aan de buitenrand van de uitloopruimte van het terrein. 

Wanneer moet men vegen?

 • Na het beëindigen van elke tennisbeurt, ook na 21u 

 

Verlichting

De verlichting kan s'avonds aan en uitgezet worden (vergeet de verlichting niet uit te doen als je als laatste bent!). Voor de banen 1-3 moet de schakelaar naast de banen 5-7 op 'hand' gezet worden. Zie foto. Voor baan 4 (en de groene banen 8-11) moet de schakelaar ook op 'hand' gezet worden en vervolgens moet de aparte (ouderwetse) schakelaar naast baan 4 omgezet worden om de lichten te activeren.