Nieuws

 

 

Door de koude is het hockeyveld niet bespeelbaar; het is gevaarlijk voor de spelers en het veld wordt beschadigd indien jullie er wel gebruik van zouden maken.  Dus ajb, betreed het veld NIET.  dankjewel

 

De Inschrijvingen voor de hockey en tennisstages in 2023 vind je hier 

De links vind je in dit nieuwsbericht.  

 

TENNIS 

Tijdens de kerstvakantie 23-24 kan je op tenniskamp op de Polygoon!    

Schrijf je in via deze link 

Stages in de krokus, paas, zomer, herfst en kerstvakantie - georganiseerd door het eigen Blue Lions Tennis Academie Team

 

HOCKEY

Tijdens de kerstvakantie 1-5 jan is er een indoor hockeykamp op de Polygoon georganiseerd door B-Hockey

Schrijf je hier in !

 

Op zondag 3 December vanaf 10.30u houden we een Tennis Funday Kids - georganiseerd door ons Tennis Academie Team. Da's tennissen en fun hebben voor jonge kids van 5 tot 9 jaar- met of zonder ervaring ! Als kers op de funtaart komt Sinterklaas ook nog eens op bezoek vanaf 12u in het clubhuis en da's open voor alle brave kinderen ! Inschrijven voor het Sinterklaasbezoek en de Tennis Funday via deze link

- 25 Oktober 2023 -

Beste leden  

Nu de winterlessen volop aan de gang zijn en de terreinreservaties voor vaste uren toegewezen zijn, kunnen we jullie een laatste abonnementsformule aanbieden voor de winter 2023-2024. 

Het is nu ook mogelijk om een  abonnement « losse winteruren » in de indoor zalen te nemen. Voor een bedrag van 60€ hebt u dan toegang tot de indoor zalen A (hardcourt) en B (parketvloer) op de uren die niet structureel verhuurd zijn voor de tennis academie of voor de winter abonnementen « vaste uren ».  

Een overzicht van de uren die in de regel beschikbaar zijn voor reservatie met het winter abonnement « losse winteruren » vindt U hier. Merk op dat er verschillen zijn in beschikbaarheden tijdens het winter hockey seizoen en tijdens de schoolvakanties. Het actuele overzicht van de reserverbare losse uren vindt U ten allen tijde in Twizzit natuurlijk. 

Het winter abonnement « losse uren » geldt voor een periode van 5 maanden, van maandag 30 oktober 2023 tot zondag 31 maart 2024.  

De reservatie modaliteiten van het abonnement « losse winteruren » zijn vergelijkbaar met deze tijdens het zomer seizoen. Zo bijvoorbeeld staat reservatie van de indoor zalen enkel open voor leden met winter abonnement « losse winteruren », maar uitzonderlijk kan een gastspeler uitgenodigd worden (zonder winter abonnement), mits betaling van een toeslag van 12€ per uur. 

De link naar het inschrijvingsformulier voor het abonnement « losse winteruren » vindt u hier. 

Voor Zaal B (parketvloer) moet je er wel rekening mee houden dat je het tennissnet misschien moet opzetteverplaatsenn, in het geval er voor U hockey of pickle ball gespeeld is. Om dit te gemakkelijker te maken hebben we het mobiele net van the groene buitenplein 11 naar Zaal B verplaatst. 

Zolang de geplande infrastructuurwerken op de Polygoon site niet van start zijn gegaan (niet voor januari ’24), blijven de groene buiten terreinen (8, 9, 10 en mogelijks 11*) beschikbaar voor alle leden, met inbegrip van leden die geen houder zijn van een winter abonnement op de indoor zalen. 

 

Voor meer info, mail naar Leden_tennis@bluelions.be 

 

 

- 23 September - 

Besten, 

De inschrijvingen voor winterlessen tennis zijn open voor leden en niet leden. Nieuw is nu ook de optie voor een kort outdoor lessenpakket voor tieners en volwassenen (8 lessen)!

Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een winterabonnement in de indoor zalen op een vast wekelijks uur.

Schrijf je hier in voor de winterlessen indoor & outdoor

Schrijf je hier in voor een winterabonnement indoor op een vast uur.

Zoals jullie weten zijn er vanaf eind 2023, begin 2024 grote werken gepland voor de upgrade van de tennis infrastructuur. Tot de vergunning verleend is, kunnen we de exacte timing niet bepalen, maar deze zal zeker ook impact hebben op de tennislessen.

 • Indien de geplande werken aan onze nieuwe infrastructuur deze winter al kunnen starten, dan zal de vraag tijdens de transitie helaas groter zijn dan het aanbod.
 • Deze winter hebben we alle lessen daarom indoor (hardcourt/parket) ingepland. 
 • Bij onvoldoende beschikbaarheden garanderen wij geen zekerheid tot deelname.
 • Lessen starten op maandag 25 september en eindigen op zondag 24 maart. (22 lesweken).
 • Inschrijvingen starten zeer binnenkort! Bekijk zeker al eens het lesschema.
 • Nieuw! Privé lessenpakket (overdag) en groepslessen (overdag) op maandag en vrijdag. Op aanvraag kunnen ook op andere dagen privé lessen worden gegeven.
 • Voor meer info mail naar tennisacademie@bluelions.be 

Lesdagen:

Elke les duurt 1u, Je kan je inschrijven in volgende tijdsloten.

 Blauw (2018-2019) en Rood (2016-2017):

Woensdag tussen 13u00 en 16u00,

Vrijdag 16u00 en 17u00,

Zaterdag 09u00 en 12u00

Zondag 09u00

Prijs: 320 euro

 • Oranje (2014-2015):

Maandag tussen 16u en 18u,

Dinsdag  16u

Woensdag tussen 14u en 16u

Donderdag 16u

Vrijdag Tussen 16u en 18u.

Zaterdag tussen 10u en 12u

Prijs: 380 euro

 • Groen (2012-2013)

Maandag tussen 17u en 19u

Dinsdag tussen 17u en 19u

Woensdag tussen 16u en 18u

Donderdag tussen 17u en 19u

Vrijdag tussen 17u en 19u

Zaterdag tussen 12u en 14u

Prijs:380 euro

 • Tiener 1 (2009-2011)

Maandag  18u

Dinsdag 19u

Woensdag  tussen 17u en 19u

Donderdag 19u 

Vrijdag tussen 18u en 20u

Zaterdag tussen 14u en 16u

Prijs: 395 euro

 • Tiener 2 (2006-2008)

Maandag 19u

Dinsdag 20u

Woensdag 19u

Donderdag 20u

Vrijdag 20u

Zaterdag 16u

Prijs: 395 euro

 • Volwassene:

Maandag tussen 20u en 22u

Dinsdag 21u

Woensdag tussen 20u en 22u

Donderdag 21u

Vrijdag 21u

Zaterdag tussen 17u en 19u

Zondag tussen 10u en 13u

Prijs: 395 euro

Voor de “laatavondmensen” kunnen er ook nog lessen aangeboden worden van 22u tot 23u op weekdagen.

 

 

Beste leden, 

We hebben dringend extra handen nodig om de werking van de club te blijven garanderen.  

Neem ajb een kijkje op deze link en schrijf je in voor een of meerdere taken.  

Heel hartelijk bedankt ! 

 

 

 

Schrijf je hier in voor de buurtsessie van 25/11/23 om 16u in het clubhuis https://app.twizzit.com/go/buurtinformatie

UPDATE 15/10/23

Beste leden,

hierbij delen we graag de laatste stand van zaken inzake het infrastuurproject.

 • de vergunningsaanvraag werd aangeplakt zoals eerder gemeld begin juli en is ondertussen ook afgesloten voor indienen van bezwaren.
 • de vergunningsverlende overheid heeft nu tot 8 december om het advies te motiveren en uit te vaardigen.
 • In het meest vroege scenario zouden de werken dan kunnen aanvangen in januari 2024

De gemeente besluit over het finale leningsbedrag eind oktober, waarmee duidelijk zal komen te vast te staan wat de definitieve scope & schaal van het project zal zijn.

In tussentijd gaan wij druk verder met de projectopzet, en zijn meerdere partijen bevraagd en bezig met bestekken en offertes.

Volgende update : mid november !

 

UPDATE 15/08/23

Beste leden, 

geen deel van ons eigen infrastructuurplan op de Polygoon, maar zeker ook de belangrijk voor de club: de vervanging van de mat op Diependal is in volle gang!

Als alles goed gaat is de nieuwe mat terug gebruiksklaar eind september. De nieuwe mat is terug polyvalent, dus voor meerdere sporten geschikt, maar veel meer geschikt voor hockey.

Onder andere met dedicated hockeybelijning en een kunstgrastype dat een volwaardige hockeymat sterk benadert. Vanaf seizoen 23-24 dus een forse verbetering voor de trainingen op Diependal, en uiteraard ook voor de wedstrijden die daar doorgaan.

Onze focus is en blijft de infrastructuur op de Polygoon, maar Diependal is en blijft een belangrijke extra pijler in onze infrastructuur. Dank aan de gemeente voor deze renovatie !

 

 

UPDATE 14/07/23

Beste leden,

we zijn blij te kunnen melden dat na vruchtbaar verder overleg de vergunningsaanvraag opnieuw kon worden ingediend op 13 juli !

Ondertussen zullen meerdere partijen (mogelijke bouwpartners) aangeschreven en gescreend worden.

We wensen iedereen een fijne zomer en houden jullie op de hoogte.

 

UPDATE 04/06/23

Beste leden, 

met deze regelmatige updates willen wij u op de hoogte houden rond de voorziene grote infrastructuurwerken bij Blue Lions, gepland in 2023 en 2024. 

We konden u onlangs melding maken dat na intensief overleg we erin geslaagd waren om de vergunningsaanvraag op 21 april in te dienen. Voorafgaand hieraan hebben alle interne afdelingen en leden van Blue Lions zich achter dit plan geschaard en hebben plangesprekken met alle betrokken instanties plaatsgevonden. De gemeente Tervuren (als concessieverlener), Dienst Ruimtelijke Ordening Tervuren (als bevoegde instantie), Defensie (als eigenaar), Agentschap Natuur & Bos Vlaanderen, Dienst Erfgoed Vlaanderen en onze buurtbewoners zijn in deze allemaal al meerdere malen betrokken en bevraagd geweest. 

Desalniettemin is er vanuit de gemeente de vraag gekomen om de vergunningsaanvraag in te trekken om onder andere nog een extra overleg met Agentschap Natuur & Bos in te plannen, alvorens de vergunningsaanvraag ontvankelijk kan verklaard worden. Als gevolg hiervan hebben we de vergunningsaanvraag tijdelijk opgeschort teneinde al onze kansen te vrijwaren. We betreuren deze stap maar zijn er tegelijk van overtuigd dat het gezien de gevoelige ligging van onze mooie sportsite aan de rand van het Park en het Zoniënwoud nu ook eenmaal cruciaal is dat de infrastructuurwerken een zo duurzaam mogelijk karakter hebben voor mens & natuur. Als het overleg goed verloopt, hopen we de vergunningsaanvraag zo snel mogelijk opnieuw te kunnen activeren. 

Samen met de vergunningsaanvraag lopen er verschillende parallelle trajecten in de ontwikkeling van het infrastructuurplan.  Zo is het Tennis & Infrastructuurteam in mei op referentie bezoek geweest op verschillende clubs in Frankrijk & België om de meest geschikte tennis overkapping en padel courts live te gaan bekijken. Tot slot wordt er hard verder gewerkt aan het uitwerken van de nodige bestekken voor kandidaat aannemers, financiering, en governance. 

Op dit moment kunnen we moeilijk inschatten wat de tijdelijke opschorting van de vergunningsaanvraag zal betekenen voor de exacte timing van de werken en oplevering. Zoals aangekondigd kan de planning om in oktober ‘23 de werken te beginnen immers alleen gehaald worden als geen enkele van de ontwikkelings ‘trajecten’ een tegenslag kent. De ontwikkeling van het infraproject zelf evolueert in de goede richting. We blijven dus optimistisch maar terzelfdertijd houden we rekening met alle mogelijke pistes mocht de initieel voorziene timing (start werken in oktober 23) in het gedrang komen. De projectvergadering met Natuur & Bos en het verdere overleg met de gemeente zal daarin cruciaal zijn. 

We informeren onze leden graag over de stand van zaken op een infosessie eind juni in ons clubhuis. 

 

UPDATE 23/04/23

Beste Blue Lions Leden,

Na onze uitgebreide infrastructuur informatiesessies voor leden en buren van Januari zijn we blij te kunnen melden dat na enkele weken van intensief overleg met alle betrokken instanties, op vrijdag 21 april de vergunningsaanvraag voor de Blue Lions infrastructuurwerken werd ingediend, een cruciale mijlpaal.

We willen hierbij zeker ook onze dank uitspreken aan de gemeente en alle betrokken instanties die aan het intensieve vooroverleg in februari & maart constructief hebben meegewerkt.

Dat betekent concreet dat we nog steeds op schema zitten om in Q4 2023 de noodzakelijke werken aan te vatten.

We herinneren iedereen en vooral onze nieuwe leden aan de kernelementen van dit plan:

 • Herinrichting van de 11 outdoor tennisbanen naar 3 overdekte hardcourt banen, 2 nieuwe gravelbanen, 3 nieuwe kunstgrasbanen op een polyvalent veld, en verbetering van de drainage op 3 bestaande gravelbanen. 
  • Door deze ingreep kan meer tennis tijdens de winterperiode worden aangeboden en kan de tennisacademie zich volwaardig ontwikkelen met lessen & stages.
  • Door nieuwe verlichting op alle banen wordt de bruikbare tijd en capaciteit van de banen ruimschoots opgetrokken.
 • 3 padelbanen waarvan 2 overdekt.
 • Een polyvalent hockey & tennis kunstgrasveld
  • Half hockeyveld voor trainingen en wedstrijden.
  • 3 Tennis Vlaanderen gecertificeerde kunstgras tennisbanen.
 • Een herinrichting van de vergaderzalen en tennislounge
 • Een her-integratie en renovatie van het clubhuis in de gebouwen.
 • Een tribune voor het hockeyveld
 • Een speeltuintje voor kinderen.
Het is nu enkele weken afwachten op het advies en de beslissing van de autoriteiten inzake - tegen de zomer hopen we meer nieuws te hebben hierover.
 
Ondertussen wordt er niet stilgezeten: er wordt met de projectgroep infrastructuur verdere informatie ingewonnen over de finale tennisoverkapping en padelinfrastructuur met enkele sitebezoeken in binnen- en buitenland. Het finale bestek wordt opgemaakt voor de verschillende loten (grondwerken, verlichting, overkapping, ...), gesprekken worden opgestart met potentiële leveranciers en aannemers en tegelijk wordt er verder gekeken naar de financiering en de leningsverstrekking in '23 en '24 door en in samenspraak met de gemeente. Dit alles om tegen begin van de zomer klaar te zijn met een definitieve selectie voor de start van de werken eind dit jaar.
 

Het bestuur,

Stijn, Lucia, Bernard, Koen, Frans, Peter, Hans.

De nieuwsbrieven kan je hier nalezen.  

Hockey

Hockey trainingsschema

Hockey Inschrijvingen

Stages en toernooien

Outdoor

Indoor

Scheidsrechter

Algemene Informatie

Team Manager - Coach - Trainer

Tennis

Lid Worden

Tennis Lessen

Tennis Stages

Terreinreservatie

Interclub

Tennisrackets bespannen

Kledij & Gedrag

Algemene Informatie

PADEL

Kom je Padel spelen bij Blue Lions

Lid worden

Padel racket huren

Club

Visie & Beleid

Wie is wie ?

Infrastructuur

Formulieren & Documenten

Clubhuis

Vrijwilligers

Vrijwilligers

 

Vacatures

Sponsors & Business

Sponsors

Business Club

© 2020, website powered by Twizzit.com